Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

aequitas
9320 fb7e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathemerigold themerigold
0683 d7b0 500
Reposted fromdivi divi viasmaller smaller
aequitas
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viasmaller smaller
aequitas
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viasmaller smaller
aequitas
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaevildoro evildoro
aequitas
Słyszałem kiedyś, że człowiek najbardziej kocha w innych własne odbicie. To nieprawda. Człowiek kocha w innych to, czego nie ma szans ujrzeć w sobie.
— Robert McLiam Wilson
Reposted fromhormeza hormeza vianiewidkaa niewidkaa
aequitas
8847 acbc 500
Reposted fromoll oll viaatramentowa atramentowa
aequitas
9307 56ae 500
aequitas
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaatramentowa atramentowa
aequitas
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaatramentowa atramentowa
aequitas
1994 fc6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
aequitas
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 02 2017

aequitas
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viasmaller smaller
aequitas
Strach przed ludźmi i samą sobą. Kiedy to się stało?
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
4117 e350 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viasmaller smaller
aequitas
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viasmaller smaller
aequitas
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

May 26 2017

aequitas
There's nothing and no one we'll miss
And one day we'll look back with no regrets.
Reposted fromnfading nfading viacytaty cytaty
aequitas
2539 04ef
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl