Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

aequitas
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viasmaller smaller
aequitas
Strach przed ludźmi i samą sobą. Kiedy to się stało?
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
4117 e350 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viasmaller smaller
aequitas
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viasmaller smaller
aequitas
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

May 26 2017

aequitas
There's nothing and no one we'll miss
And one day we'll look back with no regrets.
Reposted fromnfading nfading viacytaty cytaty
aequitas
2539 04ef
3930 2410 500
Reposted frommatteo90 matteo90 viaevildoro evildoro
4664 18f8 500

ollebosse:

makoto shukawa

Reposted fromfreakish freakish
0446 2a34 500

wolfsheart-blog:

Snow Wolf

Reposted fromfreakish freakish
3959 cc82
Reposted fromfreakish freakish
0857 55cf 500
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaevildoro evildoro
5646 b59d
Reposted fromfreakish freakish
9790 19a6 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaevildoro evildoro
7594 e74d 500

millivedder:

Abandoned Road

Prints

Reposted fromfreakish freakish
7593 ab80 500
Reposted fromfreakish freakish
aequitas
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaevildoro evildoro

May 20 2017

aequitas
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashineon shineon
aequitas
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viaevildoro evildoro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl